6/27/2012

Bài giảng phương pháp giản đồ vecto dòng điện xoay chiều

Phương pháp giản đồ vecto là phương pháp giúp bạn giải những bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều nhanh + hiệu quả, dưới dân là bài giảng của thầy Biên và thầy Vinh trong chương trình bổ trợ kiến thức văn hóa 12 của VTV2
Phần 1
Phần 2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét