5/15/2012

Bài giảng Giao thoa sóng

1 nhận xét:

  • Nặc danh says:
    08:32 Ngày 15 tháng 09 năm 2013

    ô... tổng số hypebol cđ là N= O1O2/lamđa lấy phần nguyên thui nhỉ

Đăng nhận xét