10/20/2011

Lý thuyết về dao động điều hòa và con lắc (lò xo, đơn) - phần 2
Li độ , vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa

Li độ , vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa
Năng lượng con lắc lò xo

Tag: Bài giảng vật lí 12, bài giảng dao động điều hòa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét