7/20/2011

Phương trình đường thẳng trong không gian (P5)

Bài Phương trình đường thẳng trong không gian (P5) - Thầy Trương Phước Truyền


Phương trình đường thẳng trong không gian (phần 1):
Phương trình đường thẳng trong không gian (phần 2):
Phương trình đường thẳng trong không gian (phần 3):
Phương trình đường thẳng trong không gian (phần 4):
Phương trình đường thẳng trong không gian (phần 5):
Phương trình đường thẳng trong không gian (phần 6):

1 nhận xét:

  • Hody chan says:
    23:52 Ngày 20 tháng 07 năm 2011

    Chủ đề của blog bạn rất hay @@
    Trước mình cũng định làm blog về bài giảng như vầy nhưng thấy mệt quá với lại upload video cũng hơn mệt nên chuyển qua chủ đề # ^^!

Đăng nhận xét